foriegn heb

דף הבית - מידע כללי על המחלקה

לימודי האנגלית אינם נכללים במחלקה לשפות זרות. בכל שאלה ניתן לפנות ליחידה ללימודי אנגלית או בטלפון 04-8240433.


מבנה הלימודים ותנאי קבלה
המחלקה לשפות זרות משרתת את כלל אוכלוסיית הסטודנטים, במטרה להקנות הבנת הנקרא בשפות הבאות:
צרפתית,  איטלקית (באדיבות שגרירות איטליה), ספרדית(באדיבות מכון סרוונטס), לטינית, יוונית עתיקה, שפה ותרבות יוונית מודרנית, יידיש ופולנית.
 
הקורסים שנתיים, ויש להרשם קודם כל לסמסטר א'. תנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב' הוא עמידה במטלות הקורס ובכלל זה:
1) נוכחות על פי תקנון האוניברסיטה. יש להדגיש כי איחור של 15 דקות או יותר יחשב כהיעדרות.
2) ביצוע של התרגילים באופן שוטף ובהתאם להנחיות (הן בזמן הכיתה והן בבית).
3) ציון ממוצע של 60* בבחנים ובמטלות במהלך הסמסטר.
*החוגים השונים  באוניברסיטה רשאים להחליט על ציון ממוצע שונה מ- 60.
 
 

הודעה חשובה לגבי בחינות תשפ"א כולל מועדים חריגים

החל מיום 18 באוגוסט 2021 ועד להחלטה אחרת, בחינות תשפ"א יתקיימו פרונטלית בקמפוס בלבד, במתווה תו ירוק.

סטודנטים/ות אשר יבקשו להיכנס למתחם הבחינות, ידרשו להציג אחד מהאישורים הבאים:

  1. אישור תו ירוק בצירוף תעודה מזהה;
  2. אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית (שבוצעה עד 24 שעות קודם לבחינה);
  3. לעניין אדם מנוע חיסון יחול סעיף 2 לעיל או בדיקת PCR (עד 72 שעות קודם לבחינה) בצירוף תעודה מזהה.

למען הסר ספק, לא יתקיימו בחינות מרחוק. סטודנטים/ות שלא יציגו את אחד האישורים האמורים לא יוכל להשתתף בבחינה על כל המשתמע מכך.

*לתשומת לבכם: אי עמידה בתנאים הללו תיגרור באופן אוטומטי לביטול הרישום בסמסטר ב'
קבלה לקורס מתקדמים (שנה ב) מותנית בעמידה מוצלחת בקורס מתחילים