יידיש:

יידיש למתחילים: ילמדו יסודות הדקדוק של השפה לצד הקניית מושגי יסוד בתרבות יידיש וספרותה. הקורס יקנה אוצר מלים בסיסי דרך קריאת טקסטים שונים, האזנה לשירים וכתיבת מטלות. נתרגל בכיתה שיחה בסיסית. כדי לאפשר הבנה טובה של השפה, חוקי הדקדוק היסודיים של השפה יילמדו.

יידיש למתקדמים: זהו המשך של הקורס יידיש למתחילים. נקרא טקסטים מתקדמים יותר, למשל יצירות ספרות וזכרונות. נלמד ענייני דקדוק מתקדמים, שתביא את הסטודנטים עד סוף השנה להיכרות נרחבת עם שפת יידיש, וליכולת להבין את רוב הטקסטים תוך שימוש במילון.

סילבוס:  ספרו של אוריאל וויינרייך, יידיש לאוניברסיטה. וכן תרגילים וטקסטים שונים.

ציונים ותנאי מעבר:
תנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב' הוא עמידה במטלות הקורס ובכלל זה:

1) נוכחות על פי תקנון האוניברסיטה. יש להדגיש כי איחור של 15 דקות או יותר יחשב כהיעדרות.
2) ביצוע של התרגילים באופן שוטף ובהתאם להנחיות (הן בזמן הכיתה והן בבית).
3) ציון ממוצע של 70 בבחנים ובמטלות במהלך הסמסטר.

*לתשומת לבכם: אי עמידה בתנאים הללו תיגרור באופן אוטומטי לביטול הרישום בסמסטר ב'