המחלקה לשפות זרות מציעה קורסים שנתיים בהבנת הנקרא בצרפתית כשפה זרה. בקורסים אלה יילמדו יסודות הדקדוק ומבנים טקסטואליים, וכן יקבלו הסטודנטים בסיס בקריאה ברמת המאקרו וברמת המיקרו.

לתלמידי ב.א. מוצעות שתי רמות של קורסים:
צרפתית למתחילים: סילבוס
צרפתית למתקדמים: סילבוס

על הסטודנט למלא את דרישות הקורס הבאות כדי להיות זכאי לגשת למבחן:
• נוכחות של לפחות 80% בשעורים.
• מטלות בית
• השתתפות בכיתה
• בחינת אמצע-סמסטר
בתום כל סמסטר על הסטודנט לגשת לבחינת סיכום. כדי לסיים בהצלחה את הקורס על הסטודנט להשיג ציון 60% לפחות.

הציון ייכנס לשקלול הסופי של הציונים בחוגים השונים. 

צרפתית מהי?
- צרפתית משמשת כיום שפת אמם של יותר מ-220 מליון בני אדם. 
- אחת השפות הנלמדות בעולם, צרפתית אינה נחלתו של העם הצרפתי בלבד.
- זוהי השפה הרשמית בבלגיה, בלוקסמבורג, בשוויץ, בקנדה;
- זוהי גם שפתם המדוברת של תושבי מדינות אפריקה רבות וכן, של תושבי מדינות האיים הקריביים, שם היא תופסת מקום חשוב הן בענף הניהולי, הן בענף החינוכי. בנוסף, בארצות הללו צרפתית הינה שפתם של אינטלקטואלים, של אנשי האליטות הפוליטיות ושל רוב העיתונאים.
- שטח הפרנקופוני הולך וגדל ללא הרף. מתוך 192 מדינות-החברות באו"ם, 56 הנן מדינות פרנקופוניות.
- תושבי מדינות רבות רואים בשפה הצרפתית מעין מתווכת תרבותית בין-לאומית נוספת, לצד האנגלית, ומוצאים לנכון ללמוד הן את השפה, הן את התרבות הצרפתית במסגרת אקדמית.
- יש להדגיש כי השפה הצרפתית מזה זמן רב אינה נחשבת כגשר תרבותי חיוני בלבד, אלא ניכרת גם בתחומים המזוהים עם פוליטיקה וכלכלה, כגון: 
- קידמה, 
- אבטחה וניהול טכנולוגיות מידע.
- אם בעבר היה על כל אדם נאור ללמוד על חיי היוונים והרומאים, היום כדאי לו באותה מידה להכיר את התרבות הצרפתית ואת שפתה, המשמשת חולייה חשובה שמקשרת בין ציוויליזציות – בין אתיקת המערב ופילוסופיית המזרח.
- השפה הצרפתית הינה ללא ספק נחלה תרבותית כלל-עולמית. זהו אחד ה"חלונות" המופלאים והמרתקים, החושף בפני לומדיה את העולם המודרני.
- אנו מזמינים אתכם להתמסר לחוויה !

ציונים ותנאי מעבר:
תנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב' הוא עמידה במטלות הקורס ובכלל זה:
1) נוכחות על פי תקנון האוניברסיטה. יש להדגיש כי איחור של 15 דקות או יותר יחשב כהיעדרות.
2) ביצוע של התרגילים באופן שוטף ובהתאם להנחיות (הן בזמן הכיתה והן בבית).
3) ציון ממוצע של 70 בבחנים ובמטלות במהלך הסמסטר.

*לתשומת לבכם: אי עמידה בתנאים הללו תיגרור באופן אוטומטי לביטול הרישום בסמסטר ב'