קורס שפה רומנית: שלישי: 8:30-10:00

רמה A (דיבור בסיסי)

סמסטר א: מתחילים א'

סמסטר ב': מתחילים ב'

סילבוס – שנה אקדמית תשע"ז

מטרות הקורס

מטרת קורס הרומנית לפתח כישורי דיבור יעילים ולהעניק לסטודנטים ביטחון ביכולת השימוש בשפה הרומנית ביום יום במגוון סיטואציות. הדגש הינו בעיקר על הפאן התקשורתי בשיטת הלימוד על ידי פעילויות בכיתה והתמקדות באירועים מחיי היום יום, משחקי תפקידים, שיחות, אוצר מילים ותרגילי דקדוק. הקורס מתמקד בארבעה כישורים מרכזיים: הקשבה, דיבור, קריאה וכתיבה ומתרכז על פיתוח אוצר המילים והדקדוק. בד בבד הסטודנטים ירכשו בקיאות עם אספקטים בני זמננו של החיים והתרבות הרומנית. סטודנטים שיעברו את הקורס בהצלחה (סמסטר א' + ב') יהיו ברמת A2  על פי המדד האירופאי להערכת שפות.

נהלי הקורס

נוכחות: נוכחות חובה. העדרות שתחרוג בשליש מסה"כ שעות הקורס לא תתקבל.

ציונים:

הבעה בעל פה: מבוסס על השתתפות בכיתה בד בבד עם יכולות הדיבור והבעה בעל פה מול הכיתה.

קריאה והקשבה: מבוסס על בחנים בהבנת הנקרא ואוצר מילים הניתנים בכיתה מדי שיעור.

כתיבה: מבוסס על תרגילים בכיתה, שיעורי בית, מבחן אמצע סמסטר ומבחן סוף סמסטר.

הציון הסופי יהיה על פי השקלול הבא:

מבחן סופי: 40%,  מבחן אמצע: 30% , השתתפות פעילה בכיתה: 20%, שיעורי בית: 10%