איטלקית
מורה: דנה לוי
שעות קבלה: בתיאום מראש
חדר: 1017, קומה 10 – בניין אשכול
טלפון: 04-8288408 (8408)