המחלקה לשפות זרות משרתת את כלל אוכלוסיית הסטודנטים. 

השפות הנלמדות במחלקה לשפות זרות הן: אנגליתצרפתיתאיטלקית (באדיבות שגרירות איטליה), ספרדית (באדיבות מכון סרבנטס), לטיניתיוונית עתיקה ומודרנית, הונגרית יידיש ופולנית.


הקורסים מתנהלים במתכונת שנתית. הציון בלימודי השפות ייכנס לשקלול הסופי של הציונים בחוגים השונים. הניקוד בשפות כדלקמן רמת מתחילים -  2 ‏נק' שנתיות, רמת מתקדמים -  4 ‏ נק' שנתיות , אלא אם נקבע אחרת ע"י החוגים. לא ניתן לקבל פטור ו/או להיבחן בשפה אשר לא נלמדת במסגרת המחלקה.

ציונים ותנאי מעבר:
תנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב' הוא עמידה במטלות הקורס ובכלל זה:
1) נוכחות על פי תקנון האוניברסיטה. יש להדגיש כי איחור של 15 דקות או יותר יחשב כהיעדרות.
2) ביצוע של התרגילים באופן שוטף ובהתאם להנחיות (הן בזמן הכיתה והן בבית).
3) ציון ממוצע של 70 בבחנים ובמטלות במהלך הסמסטר.

*לתשומת לבכם: אי עמידה בתנאים הללו תיגרור באופן אוטומטי לביטול הרישום בסמסטר ב'