המחלקה לשפות זרות מציעה קורסים שנתיים בהבנת הנקרא בספרדית כשפה זרה.
לתלמידי ב.א. מוצעות שתי רמות של קורסים:
ספרדית למתחילים: סילבוס
* ספרדית למתקדמים: סילבוס
הציון ייכנס לשקלול הסופי של הציונים בחוגים השונים.

ציונים ותנאי מעבר:
תנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב' הוא עמידה במטלות הקורס ובכלל זה:
1) נוכחות על פי תקנון האוניברסיטה. יש להדגיש כי איחור של 15 דקות או יותר יחשב כהיעדרות.
2) ביצוע של התרגילים באופן שוטף ובהתאם להנחיות (הן בזמן הכיתה והן בבית).
3) ציון ממוצע של 70 בבחנים ובמטלות במהלך הסמסטר.

*לתשומת לבכם: אי עמידה בתנאים הללו תיגרור באופן אוטומטי לביטול הרישום בסמסטר ב'

__________________________________________________________________
למעוניינים בקבלת אזרחות ספרדית לצאצאי יהודי ספרד לחץ כאן
__________________________________________________________________