ההרשמה לסטודנטים מן המניין נעשית דרך הפורטל בתקופת ההרשמה ו/או השינויים שמתחילה שבוע לפני פתיחת הסמסטר ותימשך שבועיים.
שומעים חופשיים נרשמים בשבוע השני ללימודים ביחידה לשירותי תלמיד ושכר לימוד, מינהל תלמידים, בבנין הראשי קומה 2, בשעות: 9.00-10.30 ו- 13.00-14.30

לבירורים נוספים נא לפנות לטל: 04-8249279 או 04-8240456