יוונית עתיקה מהי?
* מדברים יוונית ברציפות כבר מעל 4000 שנים, עד עצם היום הזה. יוונית עתיקה כוללת את התקופות ההומרית (בערך 2000 עד 1000 לפנה”ס), הקלאסית (בערך 500 עד 350) וההלניסטית (מ-320 ואילך).
* היא השפה של שירה אפית ולירית, של קומדיה וטרגדיה, של פילוסופיה, רטוריקה, היסטוריה, מדעים עיוניים ועוד
* היא השפה של הכנסייה המזרחית ושל הממשל באימפריה הרומיתמי צריך לטינית?
* כל מי שחוקר בהיבטים הרבים של ההיסטוריה והשורשים של הציוויליזציה המערבית, כולל: הספרות הקלאסית, היסטוריה, פילוסופיה, אמנות, רטוריקה, והמדעים
* בלשנים
* דוברי ולומדי השפות האירופיות, שכולן הושפעו מהשאלת טרמינולוגיה טכנית יוונית

קורסים באוניברסיטת חיפה
שנה א': יוונית עתיקה למתחילים: סילבוס
שנה ב': יוונית עתיקה למתקדמים: סילבוס
שנה ג': יוונית עתיקה: קריאת טכסטים: סילבוס
הציון ייכנס לשקלול הסופי של הציונים בחוגים השונים.

ציונים ותנאי מעבר:
תנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב' הוא עמידה במטלות הקורס ובכלל זה:
1) נוכחות על פי תקנון האוניברסיטה. יש להדגיש כי איחור של 15 דקות או יותר יחשב כהיעדרות.
2) ביצוע של התרגילים באופן שוטף ובהתאם להנחיות (הן בזמן הכיתה והן בבית).
3) ציון ממוצע של 70 בבחנים ובמטלות במהלך הסמסטר.

*לתשומת לבכם: אי עמידה בתנאים הללו תיגרור באופן אוטומטי לביטול הרישום בסמסטר ב'