פולנית

הקורס יכשיר את הסטודנטים להכרת יסודות השפה הפולנית בשתי רמות. תלמידי רמה 1 ילמדו להכיר את היסודות של הכתיבה והדיבור בהקשרים שונים, ירכשו יכולות תקשורת בכתב ובע"פ, ילמדו אוצר מילים בסיסי והכרה של צורות תחביריות שונות. בנוסף גם תיערך היכרות עם התרבות הפולנית. תלמידי רמה 2 יפתחו מיומנויות קריאה של טקסטים בשפה הפולנית.